"Daarom reed ik tegen den avond nog weer eens langs den Zwolschen weg mijn Sallandschen dijk op. 't Was prachtig mooi weer met een dreigend donderbuitje bij de dalende zon en vlakstil en zoo goed als niemand bij den weg, toen ik eenmaal dor de Zondagsdrukte van de Platvoet heen was."
De IJsel, Jac. P. Thijsse, 1916

Inleiding

Deze website is gewijd aan enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van de Zwolseweg in Deventer. De Zwolseweg is een levendige, mooie straat, die van het centrum van Deventer naar het noorden loopt. Daar gaat de weg over in de slingerende dijk langs de IJssel naar Olst, Wijhe en Zwolle.

Klik voor vergroting

Ansichtkaart van de Zwolseweg voor 1917 (de kaart is in 1917 gestempeld). We kijken naar het zuiden, richting Deventer centrum.(1)

De Zwolseweg is ruim een kilometer lang en loopt van het centrum tot aan Platvoet, waar vroeger een uitspanning was waar veel Deventenaren hun zondagen doorbrachten in "de zeer lommerrijken tuin met hoog geboomte".(2)

Reizen we vanaf Platvoet naar het zuiden, richting het centrum van Deventer, dan reizen we terug in de tijd, van de flats uit de jaren zestig, via de twee-onder-één-kap-woningen uit de jaren vijftig naar de vaak fraaie woningen van voor de eeuwwisseling in de buurt van het centrum van Deventer.

Klik voor vergroting

In 1926 stond het water zo hoog dat zelfs de Zwolseweg overstroomde.
Bron: Deventer, zo was het, René Berends, Slingenberg boekproducties, Hoogeveen, 2001

De Zwolseweg kent een roerige geschiedenis, met overstromingen, bombardementen en moord. Zijn naam kreeg de weg bij raadsbesluit van 17 januari 1887.(3) De weg is echter al veel ouder en al zichtbaar op de kaart van Blaeu uit 1649. Toen was er nog geen enkele bebouwing en de weg was nog niet verhard. Dat gebeurde pas in de jaren twintig van de negentiende eeuw. De zandweg werd toen met puin verhard.(4) "Dankzij de verharding van het wegennet, zowel in oost-westelijke als in noord-zuidelijke richting, verbeterden de verbindingen tussen de stad en haar achterland, wat de regionale markt- en verzorgingsfunctie van Deventer ten goede kwam."(5)

Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Deventer in 2002
Bron: Topografische atlas Nederland,
ANWB 2002
Deventer in 1649

Lees verder...


NOTEN

(1) Zonder verdere bronvermelding komen de ansichtkaarten uit particuliere collecties. (terug naar de tekst)

(2) Citaat uit: Een metamorfose, Hoe Deventer en zijn omgeving in ruim een eeuw van gezicht veranderden, H.J. van Baalen en H.J.M. Oltheten, Robine-Twello, 2000, p. 166 (terug naar de tekst)

(3) Een metamorfose, Hoe Deventer en zijn omgeving in ruim een eeuw van gezicht veranderden, H.J. van Baalen en H.J.M. Oltheten, Robine-Twello, 2000, p. 153 (terug naar de tekst)

(4) Aan knellende banden ontworsteld. De stedebouwkundige ontwikkeling van Deventer in de 19de eeuw, Jan ten Hove, IJsselacademie, Kampen, 1998, p. 27 (terug naar de tekst)

(5) Aan knellende banden ontworsteld. De stedebouwkundige ontwikkeling van Deventer in de 19de eeuw, Jan ten Hove, IJsselacademie, Kampen, 1998, p. 27 (terug naar de tekst)